Haur Hezkuntzako 1. zikloa

Etapa honetako helburu nagusiak hurrengoak dira:


- Taldeko bizitzara egokitzapen progresiboa, egunerotasunaren jarrera baikorra lortuz.

- Komunikatzeko beharra piztea, ulermenean eta mezuen ekoizpenaren hobekuntza.

- Garbitasunarekin zerikusia daukaten ohiturak progresiboki barneratzea: esfinterren kontrola...

- Trebetasun motriza garatzea.